در بسیاری از کتب تعبیر خواب افتادن دندان در خواب اصلاً چیز خوبی نیست، مخصوصاً اگر ببینید دندان ها در حال خراب شدن یا افتادن هستند. اما تعبیر دقیق و صحیح این خواب مستلزم توجه دقیق به جزئیات صحنه های دیده شده در خواب است. طبق کتاب رویای ملی روسیه، دیدن دندان در خواب می تواند نشانه سلامتی و انرژی باشد. این خواب همچنین می تواند نشانه خشونت پنهان در بیننده باشد. کتاب رویای مادیا این رویا را به عنوان تغییرات عمده مربوط به سلامتی بیننده خواب توضیح می دهد.

به گفته میلر، دیدن تصویر دندان ها در خواب می تواند مشکلات سلامتی و برخورد خواب بیننده با افراد بد اخلاق و بی دست و پا را در زندگی واقعی فرد پیش بینی کند. تعبیر دیگر خوابی که در آن به همان اندازه که در واقعیت دندان دارید این است که اشیای با ارزش گمشده خود را پیدا خواهید کرد، اما پس از گذشت زمان و سختی بسیار.

تعبیر خواب افتادن دندانتعبیر خواب افتادن دندان از دیدگاه اسلام:

کتب تعبیر خواب اسلامی دیدن دندان در خواب را به اعضای خانواده ربط می دهد: چهار دندان جلویی فرزندان و خواهر و برادر، دندان های نیش نماد عمو و خاله، دندان های دیگر نماد اقوام دور هستند. با توجه به جزئیات خواب، می توانید خواب را به صورت زیر تعبیر کنید. مثلاً اگر شخصی در خواب ببیند که دندانی در حال افتادن است، می تواند به این معنا باشد که در خانواده او فرزندی به دنیا می آید.

تعبیر خواب افتادن دندان بر اساس کتاب وانگا:

کتاب تعبیر خواب وانگا معتقد است که دیدن دندان های سالم، تمیز و سفید در خواب می تواند نشان دهنده تغییرات خوب و فرا رسیدن زمان مناسب برای انجام کارها باشد. همچنین نشان دهنده خوش شانسی و اوقات خوب است.

اگر دندان هایی که در خواب می بینید سیاه و پوسیده هستند، خواب در واقع می تواند وقوع بیماری و مشکلات سلامتی را پیش بینی کند. شما نباید زیاد کار کنید و به خود فشار بیاورید زیرا احتمالاً شما را بیمار می کند و برای سلامتی شما مضر است.

دیدن دندان های سیاه و پوسیده نیز می تواند نمادی از درگیری پنهان باشد. شما نارضایتی خود را آشکارا ابراز نمی کنید و فقط رابطه شما را خراب می کند. سعی کنید با فردی که می خواهید ملاقات کنید و صمیمانه صحبت کنید.

دیدن لق شدن دندان در خواب نیز تعبیری مشابه آنچه گفته شد دارد و می تواند نشانه آن باشد که برای رسیدن به هدف خود سختی های زیادی را متحمل خواهید شد و همچنین می تواند نشانه آن باشد که شخص باید از سر بگذرد.

اگر دندان ها با کمک زبان کشیده شوند، شانس و موفقیت در انتظار شماست.

تعبیر خواب افتادن دنداناگر دیدید افراد دیگری در حال کشیدن دندان های شما هستند، این می تواند نشانه ای از یک بیماری جدی باشد.

اگر می بینید که دندان های جلویی در دهان وجود ندارد نشان دهنده نوعی دوری از اقوام و افراد است و نمی توانید با آنها ارتباط برقرار کنید.

اگر در خواب فکی ببیند که دندان نیش دارد و شما از آن مراقبت می کنید و آن را تمیز می کنید، تعبیر خواب این است که به ملاقات یکی از آشنایان یا خویشاوندان می روید. اگر در خواب فک مصنوعی ببینید، بیانگر آن است که خواب شما را از دوستان خیانتکار هشدار می دهد.

اگر در خواب تکه های دندان ببینید، می تواند نشانه درگیری بزرگ خانوادگی باشد و تعبیر آن این است که پس از درگیری با خانواده، برای مدت طولانی با آنها قطع ارتباط خواهید کرد.

اگر خواب ببینید دندان های شکسته ای از دهانتان نمی افتد، بیانگر این است که روابط شما با خانواده کم رنگ می شود، نه اینکه رابطه کاملاً قطع شود، بلکه سرد می شود. این خواب همچنین ممکن است نشانه وضعیت ناخوشایندی باشد که اعتبار شما را به خطر می اندازد.

اگر در خواب ببینید که دندانی کاملاً سفید و سالم ترک خورده یا شکسته است، تعبیر آن قطعاً این است که: در اطراف شما شخص حسودی است که در مورد شما شایعه می‌سازد و با اطمینان کامل پشت سر شما صحبت می‌کند.

اگر در خواب دندانهای شکسته ببینید، به معنای درگیری با یکی از نزدیکانتان است که حتی ممکن است باعث شود رابطه خود را با آن شخص قطع کنید. هر چه دندان های شکسته تر را ببینید، نشان دهنده این است که درگیری جدی تری وجود خواهد داشت.

دیدن اینکه در خواب مسواک می زنید، بیانگر بی شرمی، از دست دادن قدرت و اقتدار است.

دیدن سوراخ دندان در خواب، نماد دوستان بی وفا است. این خواب همچنین می تواند نشان دهنده خیانت یا بیماری یکی از نزدیکان شما باشد.

تعبیر خواب افتادن دنداناگر دیدید که به پوسیدگی های دندانی نگاه می کنید و از بین می روند، تعبیر این است که دوره بیماری ها و استرس ها تمام شده و به زودی حال شما خوب می شود.

دیدن دندان های کج نشانه ناخوشایندی است که نشان دهنده خیانت یکی از نزدیکان شماست، آن فرد آخرین فردی است که انتظار انجام چنین کاری را دارید.

فاصله بین دندان ها نشان دهنده خبرهایی است که از اقوام یا اطرافیانتان به شما می رسد. خبرهای خوبی در انتظار شماست که به زودی زندگی شما را بسیار بهتر خواهد کرد.

دیدن دندان عقل در خواب که ریشه های زیادی دارد می تواند نشان دهنده آشنایی و روابط جدید باشد. افتادن دندان های کودکان نیز نشانه خوبی از رشد شغلی یا نقل مکان به خانه جدید است.

اگر خواب ببینید چیزی بین دندان هایتان گیر کرده است، باید منتظر رکود کسب و کار و سایر موانع باشید. سعی کنید در خواب چیزی که بین دندان هایتان گیر کرده را بردارید، این کار باعث می شود که در زندگی واقعی اوضاع بهتر شود. نظر سایر کتب تعبیر خواب در مورد دیدن دندان هایی که بین آنها غذا گیر کرده این است که تعبیر این خواب افزایش مال و برکت در خانه شماست.

نظرات

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید