محمدعلی تیموری اعلام کرد که دو خودرو اطلس و سهند در نیمه دوم سال جاری به تولید انبوه خواهد رسید، خودرو اطلس در هفته های کنونی با تعداد محدود تولید می شود اما در نیمه دوم سال و پس از دریافت تمامی استانداردهای مورد نیاز خودرویی را بگیرد به تولید روزانه 300 عدد خواهد رسید.

همچنین خودرو سهند نیز از مرداد ماه سال جاری شروع به تولید محدود خواهد رسید و در نیم سال دوم این خودرو نیز به تولید انبوه خواهد رسید.

نظرات

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید