بهترین جملات زیبا

راز تغییر کردن این است که

تمام انرژیتان را

نه روى جنگیدن با قدیمى ها

بلکه روى ساختن

جدیدها متمرکز کنید !!

جملات زیباهیچوقت در زندگی بخاطر احساسِ ترس عقب ننشینید.

همۀ ما بارها این جمله را شنیده ایم که: بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ مثلاً اینکه بمیرید؟

اما مرگ بدترین اتفاقی که ممکن است برایتان رخ دهد نیست، بدترین اتفاق در زندگی این است که اجازه دهید در عین زنده بودن، از درون بمیرید!


هیچ کس به آدمی چیزی نمی‌دهد،

مگر خود او

و هیچ کس چیزی از آدم دریغ

نمی‌دارد، مگر خود او

بازی زندگی یک بازی انفرادی است.

اگر خودتان عوض شوید،

همه اوضاع و شرایط عوض می‌شود.


امروز يادت باشد

شادمانترین مردم

بیشترین چیزها را

در زندگی ندارند…

بلکه بهترین برداشتها را

از زندگی دارند

به امید برداشتهای خوب از زندگی.⭐️


دوستی مدتش مهم نیست،

دوامش مهمه…

دوری و نزدیکیش مهم نیست،

یادش مهمه…

 

 

جملات زیبا

هیچکس نمیداند تنها فرمول خوشحالی این است:

قدر داشته‌هایت را بدان و از آنها لذت ببر

قانونهای ذهنی میگویند خوشبختی یعنی

#رضایت


بعضى ها مثل يك اتفاق عجيب

حال آدم را خوب مى كنند

مثل هواى تازه اند

آدم دلش مى خواهد

در روياهايش دستشان را بگيرد

و بگويد تو كه باشى

مگر آرزوى ديگرى مى ماند


💕واحد اندازه‌ گیری انسانیت

دست هایی‌ است که گرفتیم

گره‌هایی‌ است که از مشکلات دیگران باز کردیم

دلهاییست که به دست آوردیم

و اشکهاییست که به لبخند نشاندیم


دنیا متعلق به آدمهاییست

که صبح ها با انبوهی از

آرزوهای قشنگ

بیدار میشوند

امروز از آن توست

پس با اراده ات معجزه بساز

به خاطر یافتـن مقصر

زندگی ات را تلخ و سیاه نکن

بگذار آن چه در پایان یک عـشق به جای میماند خاطرات خوش باشد

جملات زیباامیدوارم روزی که همه چی درست شد

درونمون هنوز

شور و شوقی واسه زندگی کردن

مونده باشه …


صدقه دادن هیچ کمکی به فقرا نمی‌کند ما این‌ کار را فقط برای آرام کردن وجدان خودمان انجام می‌دهیم

فقرا محتاج عدالتند نه صدقه…!


چیزی ویرانگرتر از این نیست

که دریابیم

فریب همان کسی را خورده ایم

که باورش داشتیم…!


یک اندیشه ی زیبا ومثبت

یک بهشت را در زندگی میسازد

و یک اندیشه منفی ویاس‌آور

جهنمی را در دنیای انسان خلق

میکند

انسانها آنچه را بیندیشند خلق میکنند

پس شاد ومثبت باشید.

جملات زیبامردم ژاپن یک ضرب المثل

بسیار جالب دارند که اساس

توسعه کشورشون قرار گرفته …

بخاطر میخی نعلی افتاد

بخاطر نعلی ، اسبی افتاد

بخاطر اسبی ، سواری افتاد

بخاطر سواری ، جنگی شكست خورد

بخاطر شكستی ، مملكتی نابود شد

و همه اینها بخاطر

كسی بود كه میخ را خوب نكوبیده بود

یادمان باشد هر كار ما، حتی كوچك،

اثری بزرگ دارد كه شاید در همان لحظه ما نبینیم.


بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛

ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﻧﻘﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ،

ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ،

ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ،

ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ!

ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﺣﺎﻝ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺜﻞ ﭼﻚ

ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!!

ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ

ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺵ ﺧﻮﺍﺳﺖ

ﺧﺪﺍﺳﺖ…

ﺗﺎ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ،

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ.

‏«ﺩﺭ ﻧﻴﻔﺘﺪ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ

ﺑﻲ ﻗﻀﺎ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺁﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﺨﺖ‏»

جملات زیباﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ

منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ

و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ

ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻦ

ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ!


شاد باشی یا غصه بخوری

راضی باشی از زندگیت یا نه

لحظه ها میگذرن.

پس تصمیم بگیر از امروز

برای هر چیز بیخودی خودتو

داغون نکنی…


❣️بگذار هر ثانیه حالِ تو خوب باشد

بگذار رفتنی‌ها بروند و ماندنی‌ها بمانند

تو لبخندت را بزن انگار نه انگار

حالِ خوبِ خودت را به هیچ اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن

بی‌واسطه خوب باش، بی‌واسطه شادی کن و بی واسطه بخند

تو که خوب باشی همه چیز خوب می شود باور کن… 🍃🍃


شاهكار هاى بزرگ به يكباره شكل نمى گيرند،

بلكه مجموعه اى از چيزهاى كوچك هستند، كه به مرور زمان در كنار هم چيده مى شوند…


آدمها فکر میکنند با تظاهر به بی تفاوتی جذاب تر میشوند.

فکر میکنند اگر پیام ها را دیر جواب بدهند، یا دیرتر سر قرارشان برسند با کلاس ترند.

این باور های غلط از کجا آمده؟!؟

وقتی به عشق و احساس کسی بی تفاوت باشی، رسما اورا کشته ای..

یک مدت به حرمت احساسش تحمل میکند اما بالاخره میرود دنبال کسی مثل خودش.

آنوقت شما میمانید و یک عالمه عشق  جذاب و با کلاس که روی دستتان مانده.


قانون اساسی هر کشوری هر ١٩سال یک‌بار باید عوض و بازنویسی شود؛

چون هیچ نسلی حق ندارد

و نباید برای نسل‌های بعدی

تعیین ‌تکلیف کند.

جملات زیبا‌ﮔﻔﺖ:‌ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ؛

ﮔﻔﺘﻢ: ﻧﻪ ﺩلیلی ﺩﺍﺭﺩ و ﻧﻪ ﺿﺮﻭﺭتی،

ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻛﺎﺭی ﺑﻪ کار هم نداشته ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ…!


اگر خواستی تکیه بدهی

نه به چهره ها اعتماد کن

نه به زبان‌ها

اما به دو تا چیز میشود تکیه کرد؛

یکی مرام و مردانگی

و دومی انسانیت

اولی نمک میشناسد ،

دومی هیچ وقت ظلم نمی‌کند .


آتش ازسر چوب کبریت

شروع می شود و برجانش می افتد!

افكارت، ميتوانند

زندگيت را بسوزانند و يا تبديل به گلستان كنند..

پس مراقب،

فکری که در سر داری باش..

جملات زیبابه اعتقاد من صبح ‌ها

به خودیِ خود صبح نیستند…

باید دلیلی برایِ آغاز باشد…

باید انگیزه و هدفی، این ثانیه‌هایِ مبهم را به سمتِ صبح شدن، هُل بدهد…

صبح، دلیل می‌خواهد جانم!

گاهی یک هدف می‌شود دلیلِ تو

گاهی یک اتفاقِ مبارک

و گاهی هم یک آدمِ خوب…

و من هر سه را برای ثانیه‌هایِ

ارزشمندتان آرزو می‌کنم…

هر لحظه‌تان، به زیباییِ صبح…

صبحی که از همان ابتدایش،

با هزاران امید و انرژی و انگیزه آغاز شود،

… که روزتان را ضمانت کند!

… که … واقعاً “صبح” باشد…!

جملات زیباهمه چیز در مقابل و در جهت مخالفت توست؟

فراموش نکن بادبادک ها، پرندگان و هواپیماها در برابر باد پرواز می کنند، نه توسط باد🌾


به خودت اهمیت بده..

و گرنه لابلای زندگی از بین میری

و هیچکس هم نمیفهمه…


ملتی که

شادی هایشان را

در مقابل بهشت فروختند

قابل احترام نیستند

بلکه قابل ترحمند…!


پدرم کارگر بود

مرد با ایمانی

که هر بار نماز می‌خواند

خدا از دست‌هایش خجالت می‌کشید!

جملات زیباﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﺪﻩ

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﻳﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩ …

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺤﻘﺮ ﺍﺗﺎﻗﻤﻮﻥ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ

ﻫﺎﻣﻮﻧﻮ ﻣﯽﺷﻤﺮﻳﻢ!

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻳﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﻳﻪ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ…

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﻭ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﻭ ﻳﻪ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﯼ!!

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺍﮔﻪ ﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﺪ، ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﭘﺮﻳﺪﻳﻢ ﻭ ﺯﻧﮓ

ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺭﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯽﺯﺩﻳﻢ ﻭ ﻛﻠﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻣﯽﺧﻨﺪﻳﺪﻳﻢ…

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﮔﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ، ﺩﺭﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻪ

ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺸﻴﻢ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﻢ…!

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎ ﻭ ﻓﺎﻣﻴﻞ

ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﭘﺴﺘﺎﻝ ﻭ ﭼﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ…

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎ “ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ” ﻫﻢ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ…

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﯽﺭﻓﺘﻴﻢ، ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ

ﺟﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﻛﺮﺩﻳﻢ…

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺩﻭﺭﺑﻴﻨﺎﯼ ﻋﻜﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ!!!

ﻗﺪﯾﻤﺎ ﯾﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻪ، ﺑﺎ ﻓﮏ ﻭ ﻓﺎﻣﯿﻞ…

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ، ﻭﻟﯽ ﮐﻮ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻪ؟

ﮐﻮ ﺍﻭﻥ ﻓﺎﻣﯿﻞ؟

ﮐﻮ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﻧﻪ؟

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺗﻮﯼ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻣﻮﻧﺪ….!!

حیف وصد حیف ……..!!!!!

جملات زیبااگه منتظر پس گرفتن لطفمون باشیم؛

لطفمون هدیه نیست…

داد و ستده!


این جمله رو باید با طلا نوشت:

کسی رو قضاوت نکنید

فقط برای اینکه گناهانش با

گناه های شما فرق داره…

 

نظرات

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید